بیا دشت
بیا دشت
زمین نزدیک حرم

توضیحات آگهی

ملکی
سندتکبرگی
۶۵متری
ده مترحاشیه
عالی
نبش۴راه