بیا دشت
بیا دشت
سرمایه گذاری امن پرسود

توضیحات آگهی

بنده تریدرم (کریپتو فارکس)
با استفاده از سبک و استراتژی ترید شخصی

پتانسیل سودآوری ماهانه حداقل 20-1000% رو هر سرمایه ای

تقسیم سود: ۵۰-۵۰
من فقط اجازه دسترسی ترید دارم،
اجازه برداشت با شماست
توضیحات بیشتر تماس