بیا دشت
بیا دشت
سویت پارکینگ دار  و تمیزدر آرامگاه فردوسی

توضیحات آگهی

با سلام سویت های اجاره تمیز آرام وتورستی با تمام امکانات داری پارکینگ خصوصی نزدیک به نانوایی سوپر مارکت و تا پارک آرامگاه ۲ دقیقه راه جاهای دیدنی موزه توس قبر شجریان آرامگاه شاعر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی و میل آخنگان ارگ توس