بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

جهت حجامت عام و خاص و زالو درمانی وماساژ درمانی ،درمان کبد و ریه و کیسه صفرا و قلب و سیاتیک وناف بوسیله بادکش گرم وحجامت وزالو درمانی