بیا دشت
بیا دشت
فرش ماشینی ۹ متری

توضیحات آگهی

فرش ماشینی ۹ متری
۱۲۰۰ شانه
زمرد مشهد
بدون زدگی و خوردگی
در حد نو
فروش به علت جابجایی