بیا دشت
بیا دشت
فروش زمین های مسکونی در قطعات مختلف

توضیحات آگهی

دارای سند رسمی
آماده انتقال سند
تنهاتر
شرایط اقساط