بیا دشت
بیا دشت
فروش زمین های مسکونی در قطعات 500متری و 250 متری

توضیحات آگهی

فروش قطعات 500. متری و 250 متری در تاج خاتون
دارای سند
در منطقه آزاد
قابل تهاتر
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.