بیا دشت
توافقی
بیا دشت
فروش زمین

توضیحات آگهی

فروش زمین در محمد شهر کرج در قطعات 250،500، 1000 متری