بیا دشت
بیا دشت
فروش متریال رزین اپوکسی

توضیحات آگهی

فروش تمامی متریال رزین اپوکسی
شامل:
رزین:غلیظ،رقیق،و نیمه
انواع رنگها:پودری،جوهری،خمیری،اکرولیک،شبتاب و اکلیلهای ریزو درشت و کریستالهای رنگی
انواع پایه برای میز
انواع قالبها ی سیلیکون و بیسهای چوبی
و تمامی مواد اولیه برای شروع کار