بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

شستشوی انواع فرشهای ماشینی با دستگاه تمام اتومات
اتو کشی
لول شده
تحویل فوری
۳۳۷۷۳۳۲۵
۳۳۷۷۵۰۸۰
۴۵۰۰۴۵۸۷