بیا دشت
بیا دشت
قالیشویی و مبل شویی نشاط تهران

توضیحات آگهی

متخصص در شستن فرش های ماشینی، دست بافت،موکت،کلیم،پتو.
شیرازه زنی
ریشه زنی
رفع پاروی
سوختگی
لکه گیری