بیا دشت
بیا دشت
قبول وکالت ومشاوره توسط وکیل با تجربه

توضیحات آگهی

مشاوره و قبولی وکالت
دعاوی حقوقی ،مطالبه وجه چک ،سفته ،رسید،قرارداد ،اثبات شراکت ،ابطال قرارداد،ایفای تعهد و ..
دعاوی کیفری ،جعل ،کلاهبرداری ،تصرف عدوانی ،تحصیل مال نامشروع ،خیانت در امانت ،توهین ،تهمت ،تهدیدو ..
دعاوی ملکی :الزام به تنظیم سند ،تخلیه ملک ،خلع ید و..،
دعاوی خانواده ،مهریه ،طلاق ،حضانت ،ملاقات فرزند ،استرداد جهیزیه
دعاوی بانکی
دعاوی شرکت ها و موسسات تجاری
حی الوکاله توافقی وبصورت اقساط
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی