بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

لوازم کاشت ناخن
سوهان برقی و دستگاه یو وی سالم و در حد نو هستن.
فقط برای آموزش خریداری شده و استفاده شده.