بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

ساخت آلمان – دارای ۲ شانه – ۱۰۰ دقیقه شارژدهی