بیا دشت
بیا دشت
مالی و مالیاتی

توضیحات آگهی

انجام کلیه خدمات مالی. مالیاتی اعم از حقوق و دستمزد. بیمه. مالیات حقوق.‌ارزش افزوده معاملات فصلی. عملکرد سالیانه. تحریر و پلمپ دفاتر قانونی. در سامانه مودیان. با بیش از ۱۰ سال تجریه