بیا دشت
بیا دشت
مداح اهلبیت:کربلایی مهدی شجاع

توضیحات آگهی

پذیرش مجالس شما دراسرع وقت
سوم.چهلم.سالگرد.هفتم.تشیع

عزاداری وسوگواری ایام شهادتها

چاووشی حجاج وکربلا .روضه