بیا دشت
بیا دشت
مشاوره حقوقی ،وکیل دادگستری

توضیحات آگهی

مشاوره حقوقی
دعاوی ملکی ،
دعاوی حقوقی مطالبه وجه چک وسفته
دعاوی بانکی
الزام به ایفای تعهد
ابطال قرارداد
اثبات حیله وتقلب
دعاوی کیفری ،جعل ،کلاهبرداری ،تصرف عدوانی، مواد مخدر
دعاوی خانواده ،حضانت ،استرداد جهیزیه، طلاق ،نفقه و..
مشاوره با تعین وقت قبلی
حق الوکاله توافقی و بصورت اقساط