بیا دشت
بیا دشت
مشاوره درسی وکنکور

توضیحات آگهی

مشاوره درسی وکنکور توسط تیم کنکورینوفن، دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی
تیم قوی همراه با پشتیبانی روزانه، برنامه هفتگی و روزانه، ازمونهای هفتگی وماهانه، رفع اشکال و رصد داوطلب جهت پیشرفت مستمر. اعتماد شما سرمایه ماست