بیا دشت
بیا دشت
مشاوره و قبولی وکالت بیمه گر وبیمه گزار

توضیحات آگهی

پیگیری و مشاوره و قبولی وکالت در دعاوی مربوط به بیمه
از کارافتادگی
بازنشستگی
خسارت درمان
هزینه پزشکی
مرخصی استعلاجی
بیمه های عمر
و…..