بیا دشت
بیا دشت
مغازه میلاد قلعه حسن خان

توضیحات آگهی

یک باب مغازه در پاساژ میلاد قلعه حسن خان زیر همکف۱- به متراژ ۱۵ متری ۱۰۰ تومن