بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

میرداماد
کازرون شمالی
دسترسی آسان

۱۱۰متر سه اتاق
پارکینگ
مالک فروشنده
بازسازی شده

مشاور تخصصی منطقه سه
املاک اداری دلتا
حیدری