بیا دشت
بیا دشت
میزتلویزیون

توضیحات آگهی

میزتلویزیون
۴ماه خریداری شده
کاملا سالم
بدون هیچ خط وخش
جنس خوب
فروش بعلت جابجایی