بیا دشت
1,500,000 تومان
بیا دشت
میز تلفن

توضیحات آگهی

میزتلفن برنزی
کاملا سالم ،بدون هیچ خط وخشی