بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی


نقشه برداریutm
(تحویل زیره ۲۴ ساعت)
*اعزام کارشناس نقشه برداری در کمتر از یک روز*
*
اخذ سند تک برگ در کوتاه ترین زمان.
نقشه برداری انجام کلیه پروژه ها در کمترین زمان ممکن.
***زیره نظر کارشناس و مهندس نظام مهندسی***
**با مهر معتبر نظام مهندسی و پروانه کسب**
*توافق قیمت با مالکین محترم*
کار خود را به ما بسپارید.