بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

سلام نگینها کارخودمه تراشندم اینا ضروری شد ناتراش گذاشتم که هرکدوم پسند بشه نیم ساعت کمتر تکمیل میشه
شجر درختی ،مصور واسم دار واضح وقشنگم هنوز هست کلی قیمت مناسبتره البته انتخابیم مناسبه درمقایسه بابقیه ونرخ بازار امتحان کنید تاباورکنید