بیا دشت
بیا دشت
نیسان بار اطمینان

توضیحات آگهی

حمل بار به سراسر کشور با اطمینان کامل وتضمین با نازل ترین قیمت. تخصص در بار شمال