بیا دشت
بیا دشت
وردنه دسته دار

توضیحات آگهی

وردنه نیمه اتوماتیک
مناسب نانوایی و اشپزخانه و شیرینی پزی
عالی