بیا دشت
بیا دشت
وکالت

توضیحات آگهی

مشاوره و پذیرش وکالت در دعوای حقوقی – کیفری- ثبتی – خانواده ( طلاق توافقی و وکالت طلاق بدون نیاز به جلسات مشاوره و حضور زوجین ظرف ۲۰ روز کاری – طلاق به درخواست زوجه – صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج – ملاقات فرزند – حضانت – مطالبه نفقه – مطالبه مهریه – الزام به تمکین و …)