بیا دشت
بیا دشت
وکیل  اخذدیه شهید همراه با مشاوره رایگان

توضیحات آگهی

باسلام
اخذ دیه شهید به نرخ روز توسط وکیل پایه یک دادگستری
اخذ دیه تصادفات حتی اگر راننده متواری باشدو حوادث کار
اخذ دیه عابر پیاده مقصر