بیا دشت
بیا دشت
وکیل اخذ دیه و اخذ دیه شهید

توضیحات آگهی

با سلام
اخذ دیه شهید به نرخ روز
اخذ دیه تصادفات و حوادث
اخذ دیه عابر پیاده مقصر
قبول پرونده های حبس و جرائم خاص
قبول پرونده های ملکی و مالی