بیا دشت
بیا دشت
وکیل حرفه ای خانواده وملک

توضیحات آگهی

♣️اشتیاق برای عدالت،تجربه برای پیروزی♣️

⬅️باماهیچ پرونده ای حل نشدنی نیست:پرونده های خانواده،ملکی،کیفری،دیوان،دیه و….

⬅️شرایط اقساط وتوافقی برای پرداخت حق الوکاله

جهت هماهنگی ومشاوره باوکیل مربوطه ساعات
۹ الی۱۲ و۱۶ الی ۲۳ تماس حاصل نمایید.