بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

مدل ۸۸ رنگ سفید بیمه ۱سال تمام اسپرت
موتور فنی زیر پا عالی