بیا دشت
بیا دشت
پرینتر لیزری Hp 1200

توضیحات آگهی

پرینتر سیاه وسفید
لیزری
کاتریج سالم
بدون خرابی و تعمیر