بیا دشت
بیا دشت
پکیج تصویری اموزش تعمیر برق خودرو و تعمیر برق کولر خودرو

توضیحات آگهی

پکیج کامل اموزش تعمیر برق خودرو و تعنیر ب ق کولر خودرو
مناسب کسب مهارت و راه اندازی کسب کار
مناسب کاراموزان مشتاق ورود به بازار کار
مناسب
مناسب افراد خلاق و دیت به اچار