بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

قدیمی مس ونقره کوب شده تیغه عالی حیفم اومد باهاش کار کنم بدرد کلکسیونی میخوره
باقلاف تودلش خالی شده
قلم زنی دستی