بیا دشت
بیا دشت
کارآموز وکالت هستم قبول وکالت در انواع دعاوی

توضیحات آگهی

هو الرزاق
قبول وکالت در انواع دعاوی
✅حقوقی
✅ کیفری
✅ ثبتی
✅خانواده
✅ امور حسبی
و …
تنظیم انواع قراردادها_ اظهارنامه_ لایحه_ شکواییه_ دادخواست و …