بیا دشت
بیا دشت
کاشت ابرو تضمینی

توضیحات آگهی

تخفیف کاشت ابرو فقط تا پایان تیرماه
توسط تکنسین باتجربه علوم پزشکی و تحت نظارت پزشک در کلینیک مجوز دار کاشت مو
بدون درد و خونریزی فقط در یک جلسه
طراحی به دلخواه شما
کاشت در جهت خواب طبیعی موها و حداکثر تراکم