بیا دشت
بیا دشت
کاشت مو

توضیحات آگهی

به یک مدرک پیراپزشکی (پرستاری،مامایی،هوشبهری،اتاق عمل) جهت گذراندن دوره آموزشی کاشت مو نیازمندیم و مبلغی بعنوان اجاره بها پرداخت میگردد