بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

افر ویژه کاشت ناخن به مدت ۱۰ روز
کاشت ناخن + ژلیش ۱۳۰
ترمیم ناخن ۱۰۰ تومن
کاور ناخن طبیعی ۱۰۰ تومن
ژلیش ناخن طبیعی ۸۰ تومن