بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

انجام خدمات ناخن با ظرافت و زیبایی
کاشت ناخن:۱۸۰
ترمیم : ۱۱۰
ژلیش دست:۷۰
ژلیش پا:۷۵
کاور ناخن طبیعی:۱۳۰
طراحی از: ۵ تا۱۰