بیا دشت
بیا دشت
کامپیوتر دانشجویی اداری

توضیحات آگهی

کامپیوتر مناسب انجام کارهای حسابداری
دانشجویی
هارد ۵۰۰
رم ۴
مانیتور ۱۵ اینچ ال جی