بیا دشت
بیا دشت
کراتین و صافی و احیا مو بانوان

توضیحات آگهی

انجام کلیه کارهای صافی : درمان : احیا مو بانوان
با بهترین مواد اصل برزیلی
با بهتزین قیمت
توسط مربی با سابقه ۸ ساله
در سالن زیبایی
کراتین ۵۰۰
نانو کراتین ۷۰۰
با هر قد مویی