بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

پلی استیشن ۴ اسلیم
۲۵۶ گیگ
کم کار