بیا دشت
بیا دشت
گربه پرشین

توضیحات آگهی

سلام
یک جفت گربه پرشین
ماده سفید کامل
نر سیاه کامل
تا حالا دوبار بچه دادن
سالم و سرحال
جای دستشویی بلدن