بیا دشت
بیا دشت
گرفتن کد بورس کالا جهت خرید خودرو بصورت غیر حضوری ،وکالتی کردن حساب شما

توضیحات آگهی

گرفتن کد بورس کالا جهت خرید خودرو بصورت غیر حضوری ،وکالتی کردن حساب شما
آموزش خرید و فروش در بورس اوراق بهادار،پاسخ به همه ی سوالات شما درباره ی بورس کالا و بهادار بصورت تلفنی و حضوری پای سیستم