بیا دشت
بیا دشت
گل طبیعی

توضیحات آگهی

سانسوریا ابلق، ۴غلاف و ۱۷ برگ
شاداب وسالم
۵۰۰هزار تومن