بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی


موارد مصرف گوجه خشک🍅🍅
گوجه خشک را میتوان با روغن زیتون ترکیب کردوبه عنوان یک مزه با پنیر وفلفل سیاه ونمک میل کرد.

یا روی پنیر پیتزا از اون سود برد.
میتوان گوجه خشک را نرم ودر گارنیش از آن استفاده کرد.

ویا پودر کرد وبرای طعم دار کردن انواع سیب زمینی وپاپ کورن وچیپس استفاده کرد.

ویا حتی میتوان غذای سنتی رو به شکل مدرن طبخ کرد.