بیا دشت
بیا دشت
گوشی جی ۱سامسونگ

توضیحات آگهی

سامسونگ جی ۱
بدون خط وخش
باطری نو
بدون تعمیر
رم ۲
حافظه ۱۶