بیا دشت
بیا دشت
گوشی ساده نوکیا دوسیم فعال

توضیحات آگهی

گوشی ساده مدل ۱۱۰۰
سالم
قابلیت انتقال
باطری نو
بدون خط وخش