بیا دشت
بیا دشت
۲۵۰ متر زمین گلبهار

توضیحات آگهی

به نام خدا

۲۵۰ متر زمین قیمت فقط و فقط ۸ میلیون تومن

زمین گلبهار سند تک برگ ملکی دارای هولوگرام برجسته شناسه یکتا شناسه جام
استعلامات از ادارات دولتی از جهاد کشاورزی… منابع طبیعی …اداره ثبت و اسناد رسمی …دارایی

انتقال سند به صورت قطعی در محضر

خرید به صورت غیر حضوری هم امکان پذیر می باشد